Tumblelog by Soup.io
 • Tinchen
 • sofakissen
 • drseilzug
 • l3viathan
 • viirus
 • lsanoj
 • naturalismus
 • nichimtakt
 • wlhum
 • runkenstein
 • map
 • blackspear
 • Nienor
 • yetzt
 • gilbster
 • foobar123
 • min42
 • Zaubertrank
 • questionatic
 • CarArt
 • acid
 • Stadtgespenst
 • dodomudaleko
 • Asmod4n
 • anke
 • levu
 • XCT42
 • TokyoMEWS
 • beenoise
 • ztymwszystkimsam
 • farthen
 • stockholmsyndrome
 • FreXxX
 • Storrada
 • danielbohrer
 • mijama
 • angelsdemon
 • polciak
 • lambda
 • ReNDoM
 • felisblue
 • eyefox
 • darkred
 • easygoing
 • czarnycukier
 • kaseyriv
 • berrishchoclate
 • Pinguin333
 • guyver
 • usagi
 • kayamika
 • ReeshTHE6
 • unique-entity
 • GreenSkyOverMe
 • antiprodukt
 • fraufledermaus
 • fluoreszent
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viaMissDeWorde MissDeWorde
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viadingens dingens
9927 a163 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadingens dingens

December 17 2017

9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viaawakened awakened
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viaawakened awakened
9935 344c 500
Reposted frombrumous brumous viakindofnightmare kindofnightmare
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Småland, Sweden
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viaawakened awakened
Nienawidzę tego.  Nienawidzę tego, że nie potrafię. Że coś tak idiotycznie prostego jak rozmowa sprawia mi trudność. Że nie umiem powiedzieć tego co myślę na czas, w odpowiedni sposób, nie będąc zagłuszona. Że mój głos ginie zanim jeszcze zdąży się wydobyć. Nienawidzę w sobie tego, że tak się boję innych ludzi. Czuję się z tym kompletnie do niczego. Po co mi to, że potrafię pisać, jeśli nie idzie to w parze z komunikacją międzyludzką? Po co mi te wszystkie słowa, których nigdy nie wypowiem, wybrzmiewające za późno, zapisane po fakcie? Nienawidzę strachu i tego, że przez tyle lat nie udało mi się jeszcze go opanować. 
— Cztery Wieki Później

Zgliszcza moich pragnień kaleczą mi stopy. Jak iść do przodu, kiedy niespełnione marzenia zabijają mnie na raty?

— Lizz Murphy
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

Nikt nie otwiera drzwi, lecz on i tak tu jest. Strach gości w naszym życiu i napełnia oczy nieufnością.

Istnieje wiele odmian - strach przed niebezpieczeństwem, przed tym co inne.

Jednak wszystkie stawiają się w jeden - strach przed odrzuceniem.

Reposted frommisery misery viacytaty cytaty
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viaxannabelle xannabelle
5968 59f4 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadivi divi
Czasami miłość nie wystarcza, choć tak bardzo nie rozumiem, dlaczego..
— Spacer spalonym mostem
9764 df88 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamempra mempra
Dzisiaj jest taki dzień kiedy mam ochotę się zakopać pod ziemię, a oni wszyscy niech żyją, wkurzają innych, dobijają i kopią leżącego, ale ze mną niech dadzą sobie spokój. Mi już wystarczy.
— 21:12
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viadivi divi
5534 7f58
Reposted fromsavatage savatage viadivi divi
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl