Tumblelog by Soup.io
 • Tinchen
 • sofakissen
 • drseilzug
 • l3viathan
 • viirus
 • lsanoj
 • naturalismus
 • nichimtakt
 • wlhum
 • runkenstein
 • map
 • blackspear
 • Nienor
 • yetzt
 • gilbster
 • foobar123
 • min42
 • Zaubertrank
 • questionatic
 • CarArt
 • acid
 • Stadtgespenst
 • dodomudaleko
 • Asmod4n
 • anke
 • levu
 • XCT42
 • TokyoMEWS
 • beenoise
 • ztymwszystkimsam
 • farthen
 • stockholmsyndrome
 • FreXxX
 • Storrada
 • danielbohrer
 • mijama
 • angelsdemon
 • polciak
 • lambda
 • ReNDoM
 • felisblue
 • eyefox
 • darkred
 • easygoing
 • czarnycukier
 • kaseyriv
 • berrishchoclate
 • Pinguin333
 • guyver
 • usagi
 • kayamika
 • ReeshTHE6
 • unique-entity
 • GreenSkyOverMe
 • antiprodukt
 • fraufledermaus
 • fluoreszent
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Popsułam wszystko, na czym najbardziej mi zależało...
— kolejny raz
8384 7ea6 500
3863 f04e
Reposted frommyry myry viasstefania sstefania
5853 698e 500
Reposted fromabsedarian absedarian viaHorayNarea HorayNarea
5207 d7bf
Reposted fromvajz vajz viaPsaiko Psaiko
2556 2d1d 500
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7051 a5cc
4330 1c81

luteylumi:

This speaks to me on an emotional level.

5271 c57e
Reposted fromNekoii Nekoii viafutureiscoming futureiscoming
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

1528 978e

faceplantmay:

today-isawindingroad:

mvtk42:

monkeysaysficus:

hey, whatcha doing? are these the internets? can I internet too?

This seems familiar…

THIS

GUY’S


FREAKING

DOG

IS

RUINING

MY

LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEE

But so is the dude, he’s pretty smokin

Prawdopodobnie spędzisz pół dzieciństwa, marząc, by być jak najszybciej dorosłą, ale potem, kiedy już rzeczywiście dorośniesz, przez większość czasu będziesz gorąco pragnęła, by znów stać się dzieckiem. Dlatego nie zastanawiaj się co pasuje do twojego wieku, a co nie - rób to, na co masz ochotę. 
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafutureiscoming futureiscoming
6795 5322
just let me know
Reposted fromjoannna joannna viafutureiscoming futureiscoming
9812 8c3f
Reposted fromzciach zciach viamakros makros
5476 7d09 500

celestial-fruits:

Lily vs rainbow

Reposted fromsommeregenachts sommeregenachts viaPewPow PewPow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl