Tumblelog by Soup.io
 • fluoreszent
 • fraufledermaus
 • antiprodukt
 • GreenSkyOverMe
 • unique-entity
 • ReeshTHE6
 • kayamika
 • usagi
 • guyver
 • Pinguin333
 • berrishchoclate
 • kaseyriv
 • czarnycukier
 • easygoing
 • darkred
 • eyefox
 • felisblue
 • ReNDoM
 • lambda
 • polciak
 • angelsdemon
 • mijama
 • danielbohrer
 • Storrada
 • FreXxX
 • stockholmsyndrome
 • farthen
 • ztymwszystkimsam
 • beenoise
 • TokyoMEWS
 • XCT42
 • levu
 • anke
 • asmod4n
 • dodomudaleko
 • Stadtgespenst
 • acid
 • CarArt
 • questionatic
 • Zaubertrank
 • min42
 • foobar123
 • gilbster
 • yetzt
 • Nienor
 • blackspear
 • map
 • runkenstein
 • wlhum
 • nichimtakt
 • naturalismus
 • lsanoj
 • viirus
 • l3viathan
 • drseilzug
 • sofakissen
 • Tinchen
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

9846 e816
Reposted fromfungi fungi viaMtsen Mtsen
7939 adfd 500
Reposted froms3 s3 viaMtsen Mtsen
0938 decd 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaMtsen Mtsen
Reposted fromDennkost Dennkost viapdr320 pdr320
3259 c026 500
Reposted fromxanth xanth viapdr320 pdr320
2907 194b 500
Reposted fromzciach zciach viapdr320 pdr320
7334 80c5 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viabitstacker bitstacker
9223 a707 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viawonko wonko
1074 5a14 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viawonko wonko
1598 7cdc 500
Reposted fromfungi fungi viaMissDeWorde MissDeWorde
0228 4584 500
Reposted fromtgs tgs viaMissDeWorde MissDeWorde
1704 dce4
Reposted fromteijakool teijakool viaInte Inte
2566 717c 500
Reposted fromteijakool teijakool viaInte Inte
“Bring me Solo and the Wookie.”
Reposted fromgruetze gruetze viaInte Inte
2562 fdd9 500
Reposted fromteijakool teijakool viaposiputt posiputt

boing ... mitten in die fresse !!!

July 18 2019

Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viadoope doope
Tak długo opakowywałem się w milczenie, 
że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Müller "Huśtawka oddechu"
Reposted frombreakthesilence breakthesilence viadoope doope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl